Darab Dadjam

Osteopathie

Wat is osteopathie?

Acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China. De oorspronkelijke naam was Zhenjiu wat acupunctuur en moxa betekent.

De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek). Moxa wijst op het opwarmen van punten of zones op de huid.

Het doel van acupunctuur (en moxa) is ziektes genezen en voorkomen. Het is een energetische geneeskunde waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen Yin en Yang. Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit evenwicht. Yin en Yang kan men best vergelijken met de termen materie en energie van de moderne fysica.
Wat is osteopathie?

Osteopathie is gebaseerd op de volgende principes: 

  1. het lichaam is één geheel
  2. alles draait om beweging
  3. het lichaam heeft een zelfgenezend vermogen

1. Het lichaam is één geheel; verschillende bewegingssystemen

Ons lichaam heeft drie verschillende bewegingssystemen. Deze hangen nauw met elkaar samen en zijn afhankelijk van elkaar.

  • Kenmerk van de bewegingen 
  • Locatie van de bewegingen
  • Parietale systeem

Bewuste bewegingen(willekeurig)

Kapsels, spieren en gewrichten

Viscerale systeem Onbewuste bewegingen
(onwillekeurig) Inwendige organen met lymfe- en bloedvaten
Cranio-sacrale systeem Minimale dynamische bewegingen (onzichtbaar) Schedel, wervelkanaal, zenuwstelsel

Deze drie hoofdsystemen houden elkaar in evenwicht. Een gezond lichaam is daardoor in staat om zelf storingen te verhelpen. 
Immers, “stromend water blijft vers en gezond” . Maar als er in een van de systemen een storing optreedt, dan valt dit evenwicht uit elkaar. 
Raakt het lichaam uit balans, bijvoorbeeld door ziekte of overbelasting, dan leidt dat tot een bewegingsverandering in een of meerdere systemen. Omdat deze drie systemen via de bloed-, lymfe- en zenuwbanen met elkaar in verbinding staan, kan de lichamelijke klacht ver van de blokkade optreden.

2. Alles draait om beweging; bewuste en onbewuste bewegingen
We bewegen constant; zelfs als we rusten. Aan de ene kant zijn er bewegingen die we bewust uitvoeren, zoals lopen, bukken of het uitstrekken van een arm. Aan de andere kant zijn er ook bewegingen waarvan we ons niet bewust zijn. Onze darmen moeten bijvoorbeeld constant werk verrichten om ons eten te verteren en het hart moet voortdurend hard pompen om alle weefsels van het lichaam van zuurstofrijk bloed te voorzien.

De zenuwbanen en bloedvaten zijn mede in hoge mate verantwoordelijk voor deze bewegingen. Zij dringen namelijk door tot alle gewrichten, spieren en kapsels en reiken tot aan de lichaamscellen. Het bloed vervoert zuurstof, voedingsstoffen, hormonen en enzymen naar de cellen en voert afvalstoffen af. Grotere stoffen worden door de lymfe afgevoerd. Het bloedvatensysteem zorgt dat de spieren, kapsels en organen blijven werken.

Je kunt dit vergelijken met stromend water dat telkens ververst wordt en daardoor gezond blijft. Stilstaand water wordt troebel en besmet alles waarmee het in aanraking komt. Kortom, als de circulatie belemmerd wordt, dan wordt het weefsel ziek. Er komt een grotere spanning op de spieren, gewrichten en organen te staan, waardoor deze minder beweeglijk worden. Kortom, onze gezondheid wordt bepaald door het evenwicht van alle bewuste en onbewuste bewegingen. Deze zijn namelijk allemaal afhankelijk van elkaar en vormen samen een evenwicht.

3. Het lichaam heeft een zelfgenezend vermogen
De bloedvaten en lymfebanen zorgen dus voor de vochtcirculatie. In een gezond lichaam worden de verschillende weefsels van het lichaam van voldoende zuurstof en voedingsstoffen voorzien en worden de juiste hoeveelheden afvalstoffen weggevoerd.

Het lichaam heeft diverse systemen die bepalen hoeveel stoffen aan- en afgevoerd worden. Onze lichamen zijn immers onderhevig aan allerlei omstandigheden -zoals fysieke inspanning, weersveranderingen of psychische belasting- die een effect kunnen hebben op de weefsels. Zelfregulering van het lichaam is dus belangrijk. De zelfregulerende krachten zorgen ervoor dat de verschillende weefsels intact blijven.

Is het lichaam niet meer in staat om de overmaat aan belastingen te reguleren, dan kan een blokkade optreden. Er moet dan hulp van buitenaf gezocht worden. Osteopathie biedt een uitstekende mogelijkheid.

Contacteer Darab Dadjam