Darab Dadjam

Kinesiology

Applied Kinesiology Reflexes

Kinesiologie is in de jaren ’60 ontstaan uit het werk van een Amerikaanse chiropractor, George Goodheart. Ze is de wetenschap die de spieren bestudeert en ze helpt testen en in evenwicht brengen. De kinesioloog voert tests uit die hem informatie geven over het lichaam en hersenen in hun totaliteit. Zo kan hij de oorsprong van pijn, stress en moeilijkheden achterhalen.

De werkwijze zou men psycholichamelijk kunnen noemen. Ze kan bijdragen tot de oplossing van erg uiteenlopende problemen en kwalen. Van stress of angstsituaties tot de verbetering van prestaties, maar ook depressie en dyslexie.

Deze heel recente techniek steunt op een totale en holistische visie op de mens. Ze gaat uit van het principe dat het lichaam weet wat voor hem past en wat het nodig heeft, veel beter dan het intellect of de psyche. Zo hangt bijvoorbeeld een goede gezondheid af van de goede staat van psyche, fysiologie en lichamelijke bot- en spierstructuur.

De spiertest verschilt van de gebruikelijke tests in de kinesitherapie of in de klassieke geneeskunde. Hij is uiterst zacht en subtiel. De test poogt de energetische respons van de spier te beoordelen, zijn tonus en niet zijn kracht. Het is een natuurlijk biofeedbackinstrument waarmee men de verschillende fouten in het evenwicht van een persoon kan vaststellen en aan het licht brengen, en waarmee men aan het einde van de behandelingssessie kan nagaan of de correcties doelmatig zijn.

Doorgaans wordt de test in het begin van de behandeling uitgevoerd. De spier wordt in contractie geplaatst en men oefent een lichte druk uit om te proberen hem deze stand te doen opgeven.

Via de spiertest treedt de kinesioloog in communicatie met het bewustzijn van het lichaam en heeft hij toegang tot zijn geheugen. Schijnbaar werd de ervaring uit het verleden geregistreerd door de neuronen en de cellen van weefsels, zenuwen en spieren herinneren zich dat perfect. Alle angsten, woedes, pijn is in dat geheugen opgestapeld sedert onze bevruchting, en bepalen onze handelingen in het heden. Dankzij de spiertest kan men dit cellulaire geheugen raadplegen.

Contacteer Darab Dadjam